Zakelijk

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnamen met mijn beroepsvereniging VIT.

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG.(www.scag.nl).

Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103123R en val ik onder hun tuchtrecht.( www.tcz.nu)

Bij de SKJ ( Kwaliteitsregister Jeugd) sta ik in het register Jeugd-en gezinsprofessional.

Privacy

 

 

 

Top