Home

“Het gaat niet zo lekker met mijn kind.”

Als ouder wilt u graag dat uw kind gezond en gelukkig opgroeit en u zult daar uw uiterste best voor doen. Soms merkt u dat uw kind gedurende langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. U wilt uw kind graag helpen, maar weet niet hoe. Een integratieve kindertherapeut kan u en uw kind daarbij helpen.

Wat doet een Integratieve Kindertherapeut?
Voor welke problemen kunt u hulp vragen voor uw kind?
Hoe verloopt de therapie?
Kosten?
Vergoeding?

Wat doet een Integratieve Kindertherapeut?

Praktijk Willy VisserEen kindertherapeut “werkt” met het kind door met het kind te praten en spelen. Op die manier kan helder worden wat het kind als klacht ervaart en hoe het kind geholpen kan worden. Doel is dat het kind zich weer gelukkig voelt en op een prettige manier kan functioneren in het dagelijks leven, “dat het met uw kind weer lekker gaat”. Uitgangspunten zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van het kind.

Het kind zelf staat centraal in de therapie: het kind weet vaak zelf het beste wat er aan de hand is. Ook weet het bewust of onbewust wat zijn of haar oplossing is. De therapeut helpt het kind zich bewust te worden van nieuwe mogelijkheden of oplossingen voor zijn of haar probleem.

Integratief werken houdt in dat de kindertherapeut vanuit verschillende invalshoeken naar het kind kijkt. De therapeut gaat op zoek naar de mogelijke verklaring voor de problemen van het kind.

Terug naar boven

Voor welke problemen kunt u hulp vragen voor uw kind?

Bij problemen waarbij gevoelens en ervaringen in relatie met de omgeving een rol kunnen spelen, zoals:

  • sommige lichamelijke klachten, b.v. buikpijn, hoofdpijn, astmatische klachten of eczeem
  • aangeleerde probleemgewoontes, zoals nagelbijten, duimzuigen, tandenknarsen
  • gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, stelen, liegen, gebrek aan concentratie
  • ontwikkelingsproblemen zoals slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen, hechtingsproblematiek
  • emotionele problemen zoals angsten, fobieën, traumaverwerking, rouwverwerking, voor kinderen van wie ouders gaan scheiden of gescheiden zijn
  • problemen op sociaal gebied

Terug naar boven

Hoe verloopt de therapie?

Na aanmelding (op eigen initiatief van ouders of op aanraden van leerkracht, arts o.i.d.) volgt eerst een intakegesprek tussen ouder(s) en therapeut op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst. Ouders kunnen belangrijke informatie geven over hun kind en hun kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem.
Daarna “werkt” de therapeut vijf keer één uur met het kind. In deze vijf uren leren kind en therapeut elkaar beter kennen en onderzoekt de therapeut de denk- en leefwereld van het kind. Dat gebeurt via praten en spelen met speelgoed dat aansluit bij wat het kind leuk vindt, zoals boekjes, knuffels en spelletjes. Het gaat in deze fase om onderzoek en verheldering van de klacht. De privé-aandacht voor het kind werkt vaak al zeer positief.

Na vijf keer therapie volgt een tweede oudergesprek. De therapeut stelt een plan op voor therapie met het kind (een procesplan), geeft een schatting van het aantal sessies en geeft mogelijk adviezen aan de ouders. Ouders geven aan of zij verder willen met therapie voor hun kind.

De therapeut werkt opnieuw individueel met het kind volgens het procesplan. Na elke vijf sessies is er een oudergesprek waarin met de ouders het proces besproken wordt. Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van het kind vertelt.

In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Vaak geeft het kind het moment van afronding zelf aan. De therapie wordt afzonderlijk met het kind en met de ouders afgerond.

Terug naar boven

Kosten?

Zowel een therapiesessie met het kind als een oudergesprek duurt één uur en kost € 67,50 incl. btw.
Onder het begrip sessie vallen ook observaties en eventuele overlegsituaties met school of andere instanties. Indien observaties of overlegsituaties korter of langer duren dan een uur wordt dit naar rato verrekend.

Terug naar boven

Vergoeding?

Enkele ziektekostenverzekeringen vergoeden kindertherapie. U dient zelf bij uw verzekering te informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Terug naar boven

Top