Activiteiten

Integratieve therapie voor kinderen “een steuntje in de rug van uw kind”

“Het gaat niet zo lekker met m’n kind” Als ouder wilt u graag dat uw kind gezond en gelukkig opgroeit en u zult daar uw uiterste best voor doen. Soms merkt u dat uw kind gedurende langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. U wilt uw kind graag helpen, maar weet niet hoe. Een integratieve kindertherapeut kan u en uw kind daarbij helpen. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Terug naar boven

Oudercursus

Casper02Communicatie tussen kinderen en volwassenen loopt niet altijd even soepel: “Mijn kind is zo driftig.
Ik weet niet wat ik ermee moet.” “Mijn kind luistert zo slecht, ik had me voorgenomen om nooit te schreeuwen of te slaan, en kijk mij nou…”
“Ze zegt zo weinig, ze is zo gesloten. Ik kan er niet achter komen wat er in haar omgaat…”
Voor de ouders die dit herkennen en willen veranderen biedt de cursus “Luister je wel” Praten met kinderen hoe doe je dat? een goede ingang.

U hoeft geen grote problemen te ervaren om toch baat te hebben bij de cursus, want eigenlijk is voor iedere ouder de cursus een goede investering in (het contact met hun kind(eren).

Onder leiding van twee Integratieve Kindertherapeuten wordt een communicatietechniek geleerd die erop gericht is de achterliggende gevoelens en reacties van het kind beter te begrijpen.
Ouders gaan ze herkennen en kunnen als gevolg daarvan er ook anders, beter op gaan reageren. Voor meer informatie kunt u hier klikken

Op dit moment zijn nog geen datums bekend, maar u kunt al wel vast uw belangstelling laten weten per mail. Dan neem ik contact met u op.

Terug naar boven

Oudergesprekken
“een steuntje in de rug voor u als ouder”

Als ouder wilt u soms zelf meer ondersteuning om de opvoeding en begeleiding van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Soms twijfelt u of u uw kind zult aanmelden voor ondersteuning of dat u zelf eerst andere of meer handvatten wilt in het omgaan met uw kind.

Ook voor ouders kunnen één of meer gesprekken met een kindertherapeut net de extra steun bieden voor de opvoeding en begeleiding van uw kind. Vanuit die behoefte kunt u ook bij mij terecht en een afspraak maken.

Terug naar boven

Workshop Zelfbeeld en communicatie

In mijn praktijk werk ik met kinderen met een bepaalde klacht. Het kan gaan om lichamelijke en psychosomatische klachten, aangeleerde probleemgewoontes, verwerking van emotionele conflicten, gedragsproblematiek, ontwikkelingsfase-problematiek. Een heel belangrijk aspect daarbij is het vergroten van de Ik-sterkte van een kind en het kind helpen vat te krijgen op wat er speelt in zijn/haar binnenwereld en weer “lekker in zijn /haar vel te komen”. Positief ondersteunend is daarbij een manier van communiceren die helpt om het contact met het kind te verbeteren.
In deze workshop vertel ik op basis van mijn praktijkervaring iets meer over het zelfbeeld van kinderen en kan u daarin enkele dingen laten ervaren.
Voor scholen, kinderdagverblijven e.d. kan dit een onderwerp zijn van een ouderavond. Meer informatie verstrek ik u graag op aanvraag.

Terug naar boven

Top