Therapeut

Na de middelbare school volgde ik de opleiding N-XX, een hbo-opleiding op sociaal agogisch gebied ( die later overging in de HBO-J-opleiding) en die tevens opleidde tot lerares kinderverzorging, opvoeding en handenarbeid.
Ik ben als pedagogisch/psychologisch medewerkster werkzaam geweest in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en gaf les aan de toenmalige Z-opleiding.  Daarna deed ik  veel ervaring op als opvoeder in ons eigen gezin als moeder, pleeg- en adoptiemoeder.  Vanuit de ervaring als pleegouder ontstond de behoefte om nog meer kinderen en ook hun ouders te ondersteunen. Mijn opleiding tot Integratieve Kindertherapeut heb ik gevolgd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Inmiddels ben ik ruim 19 jaar werkzaam als kindertherapeut in mijn eigen praktijk.

In de afgelopen jaren heb ik diverse bij- en nascholingsactiviteiten ondernomen, zoals bv. een training systemisch denken en werken, een cursus “kinderen scheiden ook”  en een cursus over  hechtingsondersteunende spelactiviteiten voor ouders en kinderen.

Top